MESAFELİ SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – TARAFLAR

 1.1 SATICI

Ünvan: Evrensel Küme

Vergi Kimlik No:3460639151

Adres: Sağlık Mahallesi 86011 Sokak HULISI YALIN Apt No:31 B İç kapı no:4 Toroslar/MERSİN

Telefon : 0 850 255 07 48

E-Posta : info@evrenselkume.com

1.2 ALICI

Adı, Soyadı, Adres bilgileriniz sipariş aşamasında https://evrenselkume.com/ adresinde belirteceğiniz biçimiyle sözleşmeye eklenecektir.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişin fatura detayında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.   

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, yukarıdaki maddelerde belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden dolayı Evrensel Küme eğitim hizmetleri sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın https://evrenselkume.com/ internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Evrensel Küme ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- Evrensel Küme mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.6. Ortaokul ve Lise Grupları en az 30 kişi, Tek ders grupları en az 25 kişi ile açılır. Bu kontenjanlar dolmaz ise programlar ertelenir veya iptal edilir. Bu durum hakkında kursiyerler bilgilendirilir ve ödedikleri ücret ödeme şekillerine göre iade edilir. 1 Ders saati ortalama 45 dakikaya eşdeğerdir.

4.7. Evrensel Küme sistemine kayıtlı olan öğrenci ve ziyaretçiler kendilerine gönderilecek olan bilgilendirme ve tanıtım mail, sms gibi bilgilendirme ve tanıtım mesajı almayı kabul eder. Bilgilendirme mail yada sms mesajı almak istemeyen sistemde kayıtlı kişiler info@evrenselkume.com adresine atacakları bir mail ile veya 0850 255 07 48 numarasını arayıp bizzat taraflarınca iletmek üzere bu mesajların yollanmamasını istemek zorundadır, aksi durumda bilgilendirme ve tanıtım mesajlarını almayı kabul etmiş sayılır.

4.8. Evrensel Küme altyapısında kullanılan Google Meet programı ve servis sağlayıcı firmadan kaynaklı olarak doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz, İşlenen derslerin Tekrar İzle modülüne kayıt olma işlemleri Sistemin yapısı gereği Google Meet programı ve Evrensel Küme’nin anlaşmalı oldugu servis sağlayıcı firma tarafından yapıldığından Evrensel Küme burada oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

4.9 Teslimat: Teslimat süresi, Sipariş onay mailinin gönderilmesinden sonra en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

 MADDE 5 – CAYMA

ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine tesliminden(tanımlaması yapıldıktan) itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir iş bu cayma hakkını kullanmak isteyen kullanıcı bunu evrensel küme e-posta (info@evrenselkume.com) adresine yazılı olarak bildirmelidir.Bu süre geçtikten sonra 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır. 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Kopyalanarak orjinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin (kulaklık vs. gibi) iade ve değişimleri orijinal ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 Her türlü yazılım ve programlar

DVD, VCD, CD ve oyunlar

Bilgisayar ve Sarf malzemeleri

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Evrensel Küme’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.